Anhörigkompetent organisation

 

”Vänlig räcker inte – om en anhörigkompetent organisation”

Konflikter och missförstånd mellan verksamheten och anhöriga är smärtsamma och stjäl oändligt mycket tid och energi.

 

Vi glömmer lätt att anhöriga bara råkar vara släkt med någon som behöver vårt stöd.

 

Det räcker inte att personalen är vänlig – organisationen måste ha strategier och rutiner så att anhöriga blir sedda och hörda och en dialog kan uppstå. Föreläsningen tar 2-2½ timme och riktar sig till anställda, politiker, anhöriga och

intresseorganisationer.

 

Jag har nu en ny föreläsning som jag kallar ”Man vill ju inte klaga” som ger stöd till anhöriga om hur de kan framföra klagomål, synpunkter och frågor på ett tryggt sätt och vägledning till verksamheten om hur man kan uppmuntra en konstruktiv dialog med anhöriga.

 

Denna föreläsning har samma format och målgrupp som ”Vänlig räcker inte – om en anhörigkompetent organisation”.

"Vänlig räcker inte" - Lisa Andersson, Anhörigriksdagen 2014

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION