Att få leva tills jag dör

 

Jag har skrivit ett material som heter ”Att få leva tills jag dör” som består av ett läshäfte och ett studiecirkelmaterial. (Beställ i Bookshop ››)

 

Jag håller en heldagsföreläsning med samma titel där jag beskriver resan från en traditionell institution till en mänsklig miljö där alla – brukare, personal och anhöriga - kan känna sig trygga och där man får vara sig själv.

Den riktar sig till alla anställda i verksamheten, politiker och intresseorganisationer.

 

Jag erbjuder även handledning för verksamheter som är intresserade av att använda studiecirkelmaterialet.

 

"Att få leva tills jag dör" - beställ i Bookshop ››

UNIVEKTOR AB  |  0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION