Att få leva tills jag dör

 

Jag har skrivit ett material som heter ”Att få leva tills jag dör” som består av ett läshäfte och ett studiecirkelmaterial. Kontakta mig om du vill beställa häften eller veta mer.

 

Jag håller en heldagsföreläsning med samma titel där jag beskriver resan från en traditionell institution till en mänsklig miljö där alla – brukare, personal och anhöriga - kan känna sig trygga och där man får vara sig själv.

Den riktar sig till alla anställda i verksamheten, politiker och intresseorganisationer.

 

Jag erbjuder även handledning för verksamheter som är intresserade av att använda studiecirkelmaterialet.

 

"Att få leva tills jag dör" - Kontakta mig om du vill beställa häften eller veta mer.

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION