Lisa Andersson och "Våga vara tydlig - om rak kommunikation för kvinnor", Konferens "Kraft- och Kompetens" på Ålandsfärjan Galaxy 8 april 2014. Om kroppsspråk som en viktig del av kommunikation.

Våga vara tydlig

– om rak kommunikation för kvinnor

 

Som kvinna lär man sig ofta att kommunicera på ett ineffektivt sätt. Man lär sig skratta och le när man talar om allvarliga saker, man lär sig säja ja fast man menar nej, man lär sig hålla tyst när man har något att säja. Att våga vara tydlig handlar om att bryta oanvändbara mönster och hitta smartare sätt att kommunicera och få till en fungerande dialog. Som kvinna med företag är detta speciellt användbart i dialogen med kunder som kanske kräver mer än man avtalat, med leverantörer som inte levererar och kompanjoner och medarbetare där missförstånd kan uppstå. Vi arbetar med kroppsspråk, mimik, röst och ordval och lär oss känna igen passiva, aggressiva eller manipulativa beteenden hos oss själva och andra och övar sen andra sätt att uppnå en fungerande dialog. Det är förvånansvärt enkelt och handlar inte om terapi, mer om ett hantverk som alla kan bli bra på.

 

Jag kan presentera konceptet på ett konferenspass på 45 minuter, hålla en halv dags föreläsning med möjlighet till fördjupning och diskussion eller en studiecirkel på 4 tillfällen med upp till 12 personer.

 

UNIVEKTOR AB  |  0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION