Handledning

 

Jag har handlett ett stort antal team, arbetslag och verksamheter i olika frågor som varit problematiska i deras vardag. Temat har ofta varit att erbjuda en möjlighet att stanna upp och reflektera och få till stånd en fungerande dialog. Ämnen har inkluderat

  1. Bemötande och samverkan med anhöriga,
  2. Förtydliga förväntningar mellan olika aktörer i en förvaltning
  3. Att utveckla ett fungerande kontaktmannaskap
  4. Att skapa och arbeta efter en genomförandeplan
  5. Se över och utveckla måltidsrutiner på ett äldreboende
  6. Att öka mängden och kvalitén på aktiviteter på ett äldreboende
  7. Klargöra uppdraget för HSL-personal i kommunal äldreomsorg

 

 

När jag handleder personal på ett äldreboende eller vårdavdelning, brukar jag inleda med att praktisera ett arbetspass. Alla verksamheter är unika men problemställningarna är ofta de samma – hur kan vi arbeta med utveckling och förändring? I mitt studiecirkelmaterial (kontakta mig om du vill beställa eller veta mer) beskriver jag och ger handledning i hur ni kan identifiera förbättringsområden och hitta gemensamma strategier för att utvecklas.

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION