Hör gärna av dig!

Univektor, Lisa Andersson - föreläsare, handledare och författare

 

Lisa Andersson

Långbacka 229

820 60 Delsbo

Sweden

 

Tel: 0653-400 64

Mobi:l 0730-66 27 25

Mail: lisa@univektor.com

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Hör gärna av dig!

Univektor, Lisa Andersson - föreläsare, handledare och författare

 

Lisa Andersson

Långbacka 229

820 60 Delsbo

Sweden

 

Tel: 0653-400 64

Mobi:l 0730-66 27 25

Mail: lisa@univektor.com