Kreativa möten

 

Har ni kreativa, produktiva möten där ni identifierar och löser problem och där allas kompetens, kreativitet och engagemang kommer till sin rätt? Då är ni att gratulera.

 

Om inte, kanske ni i er organisation vill belysa de möten ni har, stanna upp och tänka efter hur ni skulle vilja förbättra dem och lära er om hur  ni kan få möten som passar just er.

 

Möten utan tydligt syfte, ledarskap, struktur eller metod är oftast ett slöseri med tid och möjligheter. De kan leda till stress, minskad arbetsglädje och ett produktionsbortfall.

 

Att leda och delta i möten är inte en självklar kompetens, men det är inte svårt att lära sig på individ/team/organisationsnivå. Kreativa möten ökar arbetsglädjen och möjligheten till tydliga och realistiska beslut. De främjar dessutom idévård.

 

Som nästa aspekt på mitt tema om dialog erbjuder jag nu skräddarsydda föreläsningar, utbildningar och workshops för verksamheter som skulle vilja spendera mindre, roligare och mer kreativ tid på möten.

 

För mer information: 0730-66 27 25 eller lisa@univektor.com

UNIVEKTOR AB  |  0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION