Om Lisa

 

Jag utbildade mig till sjukgymnast i England och var verksam där i många år som sjukgymnast och personalutbildare.

Jag lämnade själva sjukgymnastiken för många år sen men använder det förhållningssätt som jag gillade inom min profession – att stödja och utmana andra att växa och utvecklas. Jag försöker alltid lära mig minst lika mycket som kursdeltagarna.

 

Jag vidareutbildade mig inom personlig- och verksamhetsutveckling och har hållit kurser för chefer i tydlig kommunikation och dialogkunskap, arbetslösa om hur man gör en bra intervju, chefer och personal på sjukhusavdelningar om hur de ska samarbeta, hur team ska fungera bättre, samtalsteknik för vårdanställda, klagomålshantering och kvalitetsarbete. Listan är ganska lång...

Jag flyttade hem för 25 år sen och har sen dess fortsatt att arbeta med personalutbildning och verksamhetsutveckling, speciellt inom vård och omsorg.

Min grundvärdering är att varje människa, grupp eller organisation egentligen vet vad problemet och därmed lösningen är – min uppgift är att stödja och utmana dem att hitta fram till denna insikt.

 

Parallellt med detta har jag ett starkt fokus på arbetsmiljön – man kan inte ha en mänsklig miljö för den enskilde utan att ha en god arbetsmiljö, så dessa förändringar går hand i hand.

 

Jag har en två-årig utbildning i förändringsarbete – Certficate in the Practice of Counselling and the Management of Change. Jag arbetar med förändringsprocesser för individer, grupper och organisationer.

 

Mitt pedagogiska motto är taget från en barnboksfigur som heter ”Dagspöket”; han säger ”Det är inte nå kul om det inte är nå kul!” Lärande måste vara lustfyllt och om man skrattar så öppnar man sina sinnen för nya tankar.

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION