Produktiva möten

 

Har ni kreativa, produktiva möten där ni identifierar och löser problem och där allas kompetens, kreativitet och engagemang kommer till sin rätt? Då är ni att gratulera.

 

Om inte, kanske ni i er organisation vill belysa de möten ni har, stanna upp och tänka efter hur ni skulle vilja förbättra dem och lära er om hur ni kan få möten som passar just er.

 

Möten utan tydligt syfte, ledarskap, struktur eller metod är oftast ett slöseri med tid och möjligheter. De leder till dåliga beslut, stress och ett produktionsbortfall.

 

Att leda och delta i möten är inte en självklar kompetens, men det är inte svårt att lära sig på individ/team/organisationsnivå. Produktiva möten ökar arbetsglädjen och möjligheten till tydliga och realistiska beslut. De främjar dessutom idévård - goda ideer och engagemang måste vårdas för att de ska leda till något.

 

Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar, möteslabb och handledning för verksamheter som skulle vilja spendera mindre, roligare och mer kreativ tid på möten.

 

För mer information ››

 

 

 

"Innan vi började med In the Box Meetings hade vi trevliga möten, absolut, men produktiva kan vi inte kalla dem.

 

Med den här metoden får vi med hela teamet på tåget. Då inte mötet vilar på hur den som leder mötet agerar, utan istället på metoden, är det lättare för alla att följa med i svängarna och de tydliga stegen gör det enklare att inte rusa iväg eller fastna i någon av punkterna. Vi har haft mycket lättare att sortera ut vad som är idéer för framtiden och vad vi faktiskt har att agera på just nu. Metoden hjälper oss att bli konkreta, inkluderande och effektiva. Detta kommer vi definitivt att fortsätta med!"

 

Tini Warg, entreprenör och co-founder på Sustini

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION