Publikationer

 

Är du intresserad av att köpa en eller flera böcker? Skicka ett meddelande och ange leverans- och faktureringsadress.

Porto tillkommer.

 

Att få leva tills jag dör

99 kr

Att få leva tills jag dör - om ett rehabiliterande synsätt

Institutionella rutiner och attityder lever kvar inom vård och omsorg. "Först ska dom opp, sen ska dom ha frukost, sen ska all personal ha rast..."

Boken inleds med en beskrivning av hur denna miljö ser ut och hur den påverkar de som vistas där. Därefter beskrivs hur man kan förändra verksamheten till en mänsklig miljö som präglas av flexibilitet, delaktighet och ett fokus på den enskildes behov och önskemål.

 

Såld i över 12,000 exemplar.

Att få leva tills jag dör - arbetshäfte

29 kr

Studiecirkelmaterialet används tillsammans med häftet och ger vägledning och en studieplan för hur man kan hålla en studiecirkel i förändringsarbete i vardagen.

Teampusslet

139 kr

En handfast vägledning i teamarbete inom vård och omsorg

 

Att arbeta i team är en utmaning för den anställda, för teamet och för organisationen. Viljan är ofta god men många teammöten blir ett planlöst samtal som inte leder till några användbara beslut.

Teampusslet bygger på grundprincipen att teamarbete är att lägga pussel där alla har varsin pusselbit - ingen har hela bilden.

Metoden har utarbetats och testats i samarbete med Nybro kommun och i häftet klargörs teamets syfte, struktur och ledarskap och hur man genom att använda Teampusslet kommer fram till tydliga gemensamma beslut.

 

Du kan även boka Lisa Andersson för föreläsningar och workshops i ämnet.

 

 

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION