Referenser

 

Vad säger kunder om Univektor?

 

”Jag lyssnade till Lisas föreläsning Att få leva tills jag dör första gången 2007 och blev helt såld. Två år senare hade vi henne hos oss i vår kommun och sällan har så många skrattat så mycket åt egentligen så sorgliga situationer i vård och omsorg. Lisa kan driva med allt och alla eftersom hon driver med sig själv och lyfter fram baspersonalens värde på ett fantastiskt sätt. Så många aha-upplevelser är det sällan man får vara med om vid ett och samma tillfälle. Alla som lyssnade då minns det fortfarande väl!

 

Efter det har Lisa hjälpt oss att komma vidare i vår teamsamverkan på ett helt lysande sätt, genom Teampusslet. Vi har mycket kvar att jobba med, men vi har en struktur, ett verktyg att använda där alla får komma till tals och där vi pratar samma språk i teamet oavsett yrke – det ni!”

Ewa Sveding, enhetschef Rehabenheten, Nybro kommun

 

 

”Jag är så glad att jag fått möjligheten att bli handledd av Lisa. Under vår första träff spände hon ögonen i mig och sa 'ibland måste man våga säga NEJ till livet, också'.

 

När jag tog kontakt med Lisa kände jag mig stressad på min arbetsplats. Jag jobbade mycket och försökte hinna mer och mer. Under åtta träffar har Lisa handlett mig i bland annat tydlig kommunikation och´Time Management´. Nu vet jag hur jag kan jobba smartare, och hur jag ska våga prioritera.

 

Lisa har många verktyg och metoder i sin verktygslåda. Stor kunskap och mycket humor! Den skräddarsydda handledningen har hjälpt mig mycket både professionellt och privat. Under våra träffar har jag vuxit både som person och som medarbetare. Dessutom har vi haft riktigt kul på vägen. TACK!"

Veronica Fjäll, näringslivsutvecklare

 

 

 

 

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION