Teampusslet

 

För att ge den enskilde rätt stöd vid rätt tidpunkt krävs samordnade insatser, alltså ett team. Teampusslet är en metod som jag utarbetat tillsammans med Nybro kommun, där man hade team som träffades med höga ambitioner och mycket god vilja. Ändå fick man inte teamen att fungera som man ville. Genom att använda Teampusslet i team-mötet, så ser man till att alla kommer till tals, att man diskuterar samma sak och att man därmed kan fatta tydliga beslut. Modellen finns beskriven i mitt häfte ”Teampusslet – en handfast vägledning i teamarbete inom vård och omsorg”.

 

Jag erbjuder föreläsningar och handledning i ämnet. Kontakta mig om du vill beställa häften eller veta mer.

”Lisa inspirerar stora personalgrupper med sitt engagemang och lättsamma sätt att få fram sitt budskap. Teampusslet ger struktur i arbetet och möjliggör att hålla fokus på rätt sak. Lisa är öppen för dialog och har lätt att få personal att yttra sig.” Nybro kommun har engagerat Lisa både för föreläsningar för stora grupper och för observationer med återkoppling i det direkta vardagsarbetet. Vi är mycket nöjda i Nybro!”

 

Mvh Carina Leijon, Omsorgschef, Nybro Kommun

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION