Vård och omsorg

 

Vi har starka institutionella traditioner inom vård och omsorg.

Det innebär hierarkier, regler, rutiner och klockslag som tillsammans med ett mekaniskt arbetssätt inriktar sig på fysiska behov och hushålls-sysslor. ”Först ska dom upp, sen ska dom ha frukost, sen ska vi ta rast…” Vi måste först lära oss känna igen de institutionella inslagen i verksamheten och sen förstå hur omänsklig denna miljö är, både att bo och arbeta i.

 

Sen kan vi börja förändra och det kan jag också hjälpa er med.

Jag arbetar efter ett eget koncept som jag kallar Motlutsmodellen. Den går ut på att förändringsarbete alltid sker i motlut, och alla i verksamheten måste dra uppför backen för att skapa förändring. Ett kontaktmannaskap som bygger på fördelning av ansvar är en grundsten, en fungerande genomförandeplan en annan. Dessa ger förutsättningar för en dialog mellan alla inblandade.

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION