Värdegrund i vardagen

 

Värdegrund är ett ganska nytt och luddigt begrepp. I den här föreläsningen förklarar jag vad en värdegrund är, jag ger olika exempel, som en institutionell eller mänsklig värdegrund, och beskriver hur den påverkar alla i verksamheten. Därefter ger jag förslag på hur man genom reflektion och dialog kan utveckla en gemensam, mänsklig värdegrund som alla förstår och skriver under på.

 

 

Jag har haft förmånen att samarbeta med Lisa Andersson tidigare, då kring anhörigstöd och utbildning av anhörigombud. Helt fantastiskt bra!

 

Därför tvekade jag inte en sekund att fråga henne om hon kunde tänka sig att komma till vår kommun och förklara vad värdegrund egentligen är? Vad står det för?

 

Lisa kom till oss i mars med sin föreläsning ”Värdegrund i vardagen”. Den var precis mitt i prick!

 

Lisa föreläste på ett professionellt, inspirerande och humoristiskt sätt och fick tydligt fram det vi ständigt jobbar med i personalgrupperna och vill bli bättre på : Att vi ska anpassa verksamheten så det passar den äldre.

 

Hennes bilder av värdegrundshuset plus hennes berättelser och egna erfarenheter gjorde det så tydligt att förstå skillnaden mellan det mänskliga och det institutionella värdegrundshuset.

 

Lisa föreläste i två pass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Detta för att all personal skulle ha möjlighet att delta. All personal inom äldreomsorgen, biståndshandläggare, sjuksköterskor, ledning och politiker var inbjudna.

 

Dagen blev mycket uppskattad!

 

Jag har bara positivt att säga om Lisas föreläsningar och kan varmt rekommendera henne! Och jag ringer gärna Lisa nästa gång igen när kommunen behöver en riktigt bra föreläsare :-)

 

Helén Öberg, Mullsjö Kommun

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION